Verandering op maat

filosofen

Verandering op maat

De moderne economische modellen zijn gebaseerd op stagnerende groei. In deze modellen floreren vooral die bedrijven die naast winst ook oog hebben voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Verbeteren van de kwaliteit, het voorkomen van “waste” in de ruimste zin van het woord, gebruik belangrijker maken dan verbruik, zijn onderwerpen van de bedrijven van de toekomst. Klanten en medewerkers bepalen de mate van succes tijdens het veranderingstraject van het midden en klein bedrijf op de weg naar MVO.

i4Management ondersteunt het MKB tijdens deze ontwikkeling. Margeverbetering, klant- en werknemerstevredenheid gaan hierbij hand in hand. Goed overleg met alle stakeholders is nodig bij de doorgroei naar enerzijds een effectieve keten-organisatie en anderzijds het terugdringen van de verspilling van schaarse grondstoffen door hergebruik van materialen.

Maar ook op de weg naar een MVO-bedrijf mag er geen sprake zijn van “waste”, het moet een verandering op maat zijn. i4Management heeft ervaring met veranderen op maat en het betrekken van stakeholders (klanten en medewerkers in het bijzonder) bij veranderingsprocessen.